Historie společnosti


Frigera


Původ obchodní značky a ochranné známky FRIGERA sahá až do roku 1924, kdy česká společnost Vobořil a spol. Praha převzala obchodní zastoupení pro automobily vyráběné koncernem "General-Motors New York" (GM). Tento koncern vyráběl kromě automobilů také chladící zařízeni, jejichž generální zastoupení společnost Vobořil a spol. převzala pod obchodní značkou FRIGIDAIRE v roce 1926. Původní společnost byla později rozdělena na generální obchodní zastoupení pro automobily GM a nový výrobní závod na výrobu chladících zařízení FRIGERA a.s. . V roce 1934 koncern GM postoupil společnosti FRIGERA licenci na výrobu chladicích kompresorů a agregátů.

Společnost FRIGERA prošla za svou dobu existence řadou významných změn a rozvojem výrobního sortimentu v oblasti chladírenství a v roce 1946 skupina FRIGERA sdružovala celkem 18 výrobních závodů v Čechách a na Moravě (tehdejší Československo), které se do roku 1989 po několika reorganizacích postupně odloučily. Zůstal základní podnik FRIGERA v Kolíně s pobočným závodem v Berouně.

Po roce 1989 začala FRIGERA a.s. vyrábět inovovaný program hluboko chladicích laboratorních stolů a skříní, nerezový nábytek pro laboratoře a kuchyně. V roce 1992 vznikl v areálu spol. FRIGERA společný podnik se společností Thermo King na výrobu kompresorů a blokových jednotek pro přepravní chlazení a v roce 1993 byl založen společný podnik se společností Linde na výrobu distribučního nábytku. Kapitálové podíly spol. FRIGERA v těchto společných podnicích byly postupně odprodány. V roce 1996 vznikla dceřiná společnost FRIGERA Slovakia s.r.o. (FSL) se sídlem v Bánské Bystrici, která je výhradním dovozcem zařízení značky FRIGERA do Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že se společnost FSL začala v nedávné době přednostně zabývat fotovoltaickými systémy, byla v roce 2010 přejmenována na společnost ENERGIO, s.r.o., protože tento název lépe odpovídá hlavnímu předmětu společnosti.

V roce 1998 byla zahájena restrukturalizace podniku, založená zejména na převodu výrobně obchodních aktivit podle oborového principu, a proto byly v roce 1999 založeny dceřiné společnosti FRIGERA 21, a.s. (F21) a FRIGERA METAL, a.s. . F21 dnes patří mezi významné výrobce chladicích zařízení ve střední a východní Evropě. V roce 2009 byla založena spol. FRIGERA Industries Group, s.r.o. (FIG) a v roce 2010 byla založena spol. FRIGERA Services, s.r.o. (FSE), která spravuje vlastní majetek skupiny FIG a zabývá se pronájmem bytových a nebytových prostor.