O společnosti


Fracionace


Historie společnosti sahá do roku 1924, kdy vznikl samostatný podnik Vobořil a spol. zastupující společnosti General-motors, zaměřenou na produkci automobilů a chladicích zařízení. Pro vzrůstající zájem o toto odvětví se později vyčlenil nový závod pro výrobu technických a chladicích zařízení s názvem Frigera a.s. Následovala léta rozvoje chladicí techniky, která začala zasahovat do všech oborů. V roce 1999 došlo k zásadní restrukturalizaci podniku, spojené s převodem výrobně obchodních aktivit podle oborového principu do nově založených společností FRIGERA 21, a.s. a FRIGERA METAL, a.s.

FRIGERA 21, a.s. pokračuje v tradici výroby chlazení pro širokou oblast použití. Vedle vlastní produkce kondenzačních jednotek, která tvoří základ výroby společnosti, zastupuje FRIGERA 21 i přední světové výrobce jako jsou firmy Frascold, Maneurop, Danfoss, Copeland, LU-VE a současně poskytuje i technické poradenství v chladírenském oboru. Mezi hlavní činnosti patří také dodávky investičních celků jako jsou chladírny a mrazírny, zmrazovací tunely, sklady ovoce a zeleniny, dozrávárny banánů atd. Další významnou skupinu tvoří převážně zakázková výroba průmyslového chlazení o výkonech až do 700 kW.

Jako historicky první výrobce tepelných čerpadel v bývalém Československu i dnes FRIGERA 21 pokračuje v této výrobě, ale tentokrát se zaměřením na specifický segment trhu. Velmi významnou roli sehrává společnost ve výrobě nízkoteplotních zařízení. Jako jeden z mála výrobců v Evropě dokáže ve svých zařízeních docílit teplot až -86oC. Tato zařízení se využívají především ve zdravotnictví pro zmrazování a uchování krevní plazmy, dále pak pro zkoušky ve výzkumných ústavech a ve strojírenství.